Wolontariusz senior
ABC WOLONTARIATU

ABC WOLONTARIATU

U podstaw idei wolontariatu stoi dobrowolna, bezpłatna, charytatywna działalność osoby fizycznej na rzecz innych. Ta działalność może być świadczona zarówno dla osób indywidualnych jak i  instytucji pozarządowych.

Działalność wolontariuszy reguluje Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536), określając prawa i obowiązki ciążące zarówno na instytucji korzystającej z wolontariatu, jak i na wolontariuszu.

Wolontariuszem może być każdy – dzieci, młodzież, osoby starsze, które chcą i mogą poświęcić swój wolnych czas by swoimi umiejętnościami podzielić się nim z innymi.

Działalność wolontarystyczna może obejmować między innymi:

- współorganizowanie wydarzeń związanych z działalnością organizacji,

- pomoc przy pracach biurowych w organizacji,

- prowadzenie strony internetowej organizacji, profili na portalach społecznościowych,

- uczestnictwo w projektach realizowanych przez organizację,

- pomoc konkretnym osobom lub grupom osób, np. pomoc w odrabianiu lekcji dla dzieci potrzebujących dokształcenia, zrobienie zakupów lub załatwienie spraw urzędowych dla osób starszych lub niepełnosprawnych, spędzenie wolnego czasu z osobami samotnymi.

 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – PDF

 

 

 

 

Drukuj Drukuj