Wolontariusz senior
CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK KULTURY

CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK KULTURY

Chrześcijański Ośrodek Kultury im. Św. Siostry Faustyny działa jako Stowarzyszenie od października 2000 roku przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie. Zajmuje się propagowaniem kultury chrześcijańskiej na terenie miasta i gminy, ale przede wszystkim w swojej parafii. Organizuje koncerty, spektakle, wystawy, spotkania i prelekcje.
Celem Stowarzyszenia jest troska o integralny rozwój człowieka w oparciu o chrześcijańskie wartości kulturalne, moralne i religijne, a także popularyzacja wartości historii, sztuki i kultury wyrosłej z chrześcijańskich korzeni.
Stałymi elementami działalności jest: Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Konkursy: Szopek Bożonarodzeniowych, Koszyczka Wielkanocnego, Palm Wielkanocnych, Piesza Majówka do Tyńca. Stowarzyszenie wciąż szuka nowych pomysłów i jest otwarte na wszelkie propozycje z zewnątrz. Zapraszamy do współpracy chętnych (młodszych i starszych), którzy swoim zaangażowaniem pragną przyczynić się do poszerzenia i rozwoju religijnej i chrześcijańskiej kultury w naszym społeczeństwie.

CELE:
- Troska o integralny rozwój człowieka w oparciu o chrześcijańskie wartości kulturalne, moralne i religijne,
- Dbałość o rozwój kultury polskiej i kontynuacja jej chrześcijańskiego charakteru,
- Podejmowanie szeroko rozumianej edukacji kulturalnej, religijnej i artystycznej,
- Prowadzenie szeroko pojętej działalności sportowej i rekreacyjnej,
- Wymiana kulturalna we wszystkich aspektach, propagowanie wizerunku kultury polskiej, wspieranie idei wzajemnej tolerancji porozumienia,
- Wspieranie intelektualne i organizacyjne społeczności lokalnej i samorządu miasta i gminy Skawina, ze szczególnym uwzględnieniem nabytych podczas swej działalności doświadczeń i wiedzy,
- Nawiązanie bezpośredniej współpracy z organizacjami o podobnych celach i charakterze działalności,
- Promocja Gminy Skawina, popularyzacja wiedzy na temat historii miasta i jej teraźniejszości.

ZAKRES DZIAŁANIA
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar RP.
Zajmuje się propagowaniem kultury chrześcijańskiej poprzez organizacje koncertów, spektakli, wystaw, spotkań i prelekcji mając na celu:
- Promowanie imprez kulturalnych w oparciu o chrześcijańskie wartości moralne i religijne.
- Urozmaicenie dnia codziennego i integracja rodzin naszego miasta i gminy, powiatu.
- Utrwalanie i popularyzacja polskich tradycji.
- Kształtowanie i wychowanie właściwych postaw wśród naszego społeczeństwa.
- Uwrażliwienie odbiorcy na sztukę i wartości religijne.
- Popularyzacja sztuki poprzez: łatwy dostęp (brak biletów wstępu), angażowanie młodzieży w organizację imprez, zapraszanie szkół na indywidualne spotkania itp.).

CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK KULTURY
IM. ŚW. S. FAUSTYNY

ul. M.C. Skłodowskiej 12, 32 -050 SKAWINA,
    691 221 971,  12/276 24 05 ( parafia),
    chok.skawina@gmail.com 

 


Wyświetl większą mapę

Drukuj Drukuj