Wolontariusz senior
CZEGO JAN NIE UMIE, TEGO JAŚ GO NAUCZY

CZEGO JAN NIE UMIE, TEGO JAŚ GO NAUCZY

CZEGO JAN NIE UMIE, TEGO JAŚ GO NAUCZYe-warsztaty literackie promujące integrację międzypokoleniową to tytuł przedsięwzięcia zrealizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Skawiny w partnerstwie z Miejską Biblioteką Publiczną i jej filią MultiCentrum. Pomysłodawcą i twórcą projektu jest Skawińskie Centrum Wolontariatu przy nieocenionej pomocy pani Anny Kudeli i dyrektora Michała Grzeszczuka. Projekt finansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012-2013.

Głównym celem projektu była poprawa jakości i poziomu życia osób starszych (w wieku powyżej 60 lat) dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną oraz tworzenie warunków dla integracji wewnątrz – i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej.

Projekt zakładał utworzenie trzech dziesięcioosobowych grup uczestników w wieku powyżej 60 lat. Dla każdej z grup zostały zorganizowane warsztaty informatyczne (10h) i warsztaty literackie (40h). Warsztaty informatyczne dotyczyły nauki obsługi czytników e-booków, zaś warsztaty literackie udowodniły tezę, iż „ze śmiechem łatwiej żyć”.

W każdych zajęciach wzięłi dodatkowo udział wolontariusze Skawińskiego Centrum Wolontariatu, których zadaniem była pomoc uczestnikom, w obsłudze sprzętu. W sumie było ich trzydziestu jeden, głównie uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształconcych w Skawinie oraz Zespołu Szkół Katolickich w Skawinie. Wolontariusze wzięli również czynny udział w warsztatach literackich (np. mini scenki), co na obowiązkowe i często nudne w ich mniemaniu lektury pozwoliło rzucić inne światło. W przypadku barier funkcjonalnych, na które byli narażeni uczestnicy projektu, wolontariusze pomagali w dotarciu do miejsca warsztatów. Taki kontakt międzypokoleniowy miał również walory wychowawcze m.in. ćwiczenie wyrozumiałości i cierpliwości oraz pozwolił na pełniejsze zrozumienie potrzeb osób starszych w zakresie korzystania ze współczesnych osiągnięć techniki. Dał wolontariuszom satysfakcję z obserwacji pierwszych kroków seniorów i efektów pomocy dla nich w tego rodzaju edukacji. Te doświadczenia mogą okazać się przydatne wolontariuszom w spełnianiu podobnej roli w ich rodzinach i społeczeństwie.

Drukuj Drukuj