Wolontariusz senior
FLIRT Z MELPOMENĄ – INTEGRACYJNE SPOTKANIA Z TEATREM

FLIRT Z MELPOMENĄ – INTEGRACYJNE SPOTKANIA Z TEATREM

Projekt „Flirt z Melpomeną – integracyjne spotkania z teatrem” jest przedsięwzięciem realizowanym przez Fundację „Skawińskie Centrum Wolontariatu” w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Skawinie, Zespołem Placówek Oświatowych w Kopance oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Skawinie przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Skawiny. Synergiczna współpraca wielu podmiotów pozwala bowiem na realizację złożonych przedsięwzięć i osiąganie śmiałych celów.
Głównym celem projektu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec kultury poprzez uczestnictwo w różnych wydarzeniach kulturalnych dzieci i młodzieży. W przedsięwzięciu weźmie udział 15-tu wychowanków SOSW w Skawinie oraz 25-ciu uczniów szkoły w Kopance.
Projekt oparty będzie o edukację teatralną, co wpisuje się w obchodzony w tym roku Jubileusz 250-lat Publicznego Teatru Polskiego. Projekt rozpocznie się od ogniska integracyjnego, w trakcie którego dzieci z obu szkół oraz ich nauczyciele będą mieli okazję się bliżej poznać i zaprzyjaźnić. Następnie odbędą się cztery wspólne wyjazdy do krakowskich teatrów. Mają one zapoznać uczniów z tajnikami sztuki teatralnej i funkcjonowaniem teatru także od kulis, planowane jest bowiem zwiedzanie teatru. Uczestnicy projektu będą rozpatrywać istotę teatr w nawiązaniu do cytatu „Świat jest teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno wchodzą i wychodzą” Wiliama Szekspira. Teatr potraktowany zostanie jako sposób komunikacji, jako sytuacje społeczne, jako dialog. Planowane są wyjazdy do:
- Teatru Lalki, Maski i Aktora Groteska w Krakowie, który należy do najstarszych (założony w 1945 r.) i najbardziej renomowanych teatrów lalkowych w Polsce. Planowany jest wyjazd na 2 spektakle teatralne oraz dodatkowo zwiedzanie teatru z przewodnikiem.
- Opery Krakowskiej na spektakl "Opera B/O". Jest to spektakl edukacyjny, w którym orkiestra i soliści Opery Krakowskiej pokażą fragmenty największych dzieł operowych, operetkowych, musicalowych i baletowych. Celem przedstawienia jest pokazanie młodym widzom, w jaki sposób powstaje spektakl teatralny, a także przybliżenie nazwisk najwybitniejszych twórców i odtwórców tych dzieł poprzez anegdotę i próbę zdefiniowania gatunków teatru muzycznego.
Ważnym elementem projektu będzie wspólne uczestnictwo dzieci z obu szkół w grze miejskiej „Śladami Tadeusza Kantora” realizowanej we współpracy z Fundacją Wspierania Badań nad Życiem i Twórczością Heleny Modrzejewskiej. Zapoznanie, w tak innowacyjny sposób dzieci i młodzież z twórczością Tadeusza Kantora jest niezwykle istotne, gdyż w tym roku obchodzimy setną rocznicę urodzin tego artysty.

mkidn - logoProjekt uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna 2015”.


 

 

Drukuj Drukuj