Wolontariusz senior
GROSZ DO GROSZA A BĘDZIE KOKOSZA – SAMOFINANSOWANIE NGO

GROSZ DO GROSZA A BĘDZIE KOKOSZA – SAMOFINANSOWANIE NGO

Od 2015 roku Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej jest liderem Partnerstwa tworzącego Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES).

Partnerstwo w marcu 2016 r. otrzymało akredytację Ministra Pracy i Polityki Społecznej, tj. status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości. Status ten przyznawany był w oparciu o rekomendację Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usługi działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

 

Celem Partnerstwa jest zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii społecznej w Małopolsce poprzez:

  1. Zwiększenie aktywności mieszkańców i grup inicjatywnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
  2. Zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej poprzez utworzenie nowych podmiotów,
  3. Zwiększenia zaangażowania partnerów publicznych (instytucji rynku pracy i pomocy społecznej) oraz przedsiębiorców w rozwój sektora ekonomii społecznej,
  4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia w sektorze poprzez utworzenie nowych miejsc pracy,
  5. Zwiększenie liczby przedsiębiorstw społecznych poprzez utworzenie nowych podmiotów,
  6. Zwiększenie potencjału kadrowego, organizacyjnego i finansowego podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz osób z nimi współpracujących.

Zadanie jakie postawiono przed Fundacją Skawińskie Centrum Wolontariatu w ramach realizacji Projektu MOWES to doradztwo z zakresu księgowości dla organizacji pozarządowych. Na bazie wspólnych doświadczeń wypracowany zostaje mechanizm, który po zastosowaniu w NGO ma doprowadzić do rozwoju działalności odpłatnej prowadzonej w organizacji. Działania te mają na celu uzyskania samowystarczalności i samofinansowania się działalności statutowej podmiotu.

źródło: fundacjagap.pl

Drukuj Drukuj