Wolontariusz senior
STOWARZYSZENIE KLUB SENIORA „SENIOREK” W SKAWINIE

STOWARZYSZENIE KLUB SENIORA „SENIOREK” W SKAWINIE

Klub nasz jest dobrowolnym i otwartym dla wszystkich zainteresowanych Stowarzyszeniem. Działalność opiera się na pracy społecznej członków.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

- organizowanie spotkań z przedstawicielami świata kultury we współpracy np. Muzeum Regionalnym w Skawinie, Towarzystwem Przyjaciół Skawiny, Partnerstwem Miast, Biblioteką Miejską, na temat historii, tradycji, obrzędów i zwyczajów naszego regionu,
- przygotowywanie mini programów artystycznych przez członków klubu z okazji uroczystości i świąt narodowych w zakresie muzyki, wspólnego śpiewania pieśni narodowych, patriotycznych i biesiadnych,
- rozwijanie współpracy z organizacjami kulturalnymi o podobnych celach na terenie regionu,
- propagowanie twórczości własnej członków klubu poprzez prezentowanie utworów, tekstów poetyckich i muzyki,
- udział Seniorów w imprezach organizowanych przez Centrum Kultury i Sportu w Skawinie oraz inne instytucje kulturalne i stowarzyszenia,
- organizowanie kursów i szkoleń poszerzających wiedzę członków Stowarzyszenia,
- udzielania przez zaproszonych specjalistów porad medycznych w zakresie unikania chorób wieku starczego i sposobów utrzymania kondycji do aktywnego życia społecznego,
- organizowanie wycieczek krajoznawczo-turystycznych i rekreacyjnych, oraz letnich i zimowych turnusów wczasowych o charakterze wypoczynkowym i rehabilitacyjnym,
- systematyczne uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjnych na basenie,
- prowadzenie gimnastyki pod opieką instruktora dostosowanej do wieku uczestników.
- cykliczne organizowanie czasu wolnego ułatwiające nawiązywanie kontaktów towarzysko-społecznych w celu unikania osamotnienia i alienacji,
- organizowanie imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych,
- stworzenie sekcji zainteresowań , w szczególności w dziedzinie teatru, kabaretu, śpiewu, malarstwa, plastyki, robótek ręcznych, szachów,
- zorganizowanie biblioteki zgodnej z zainteresowaniem członków,
- kształtowanie więzi międzypokoleniowej przez spotkania towarzysko -artystyczne seniora z dziećmi przedszkolnymi i młodzieżą,
- podejmowanie zadań zakresie pomocy charytatywnej i opiekuńczej wobec swoich członków.

Każdy z członków ma prawo korzystać z wszelkich form działalności Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi. Wszystkich zainteresowanych naszą działalnością, mających czas, dobre chęci zapraszamy do współpracy.

 

Drukuj Drukuj