Wolontariusz senior
„KURTYNA W GÓRĘ!” – E – WARSZTATY TEATRALNE PROMUJĄCE INTEGRACJĘ MIĘDZYPOKOLENIOWĄ

„KURTYNA W GÓRĘ!” – E – WARSZTATY TEATRALNE PROMUJĄCE INTEGRACJĘ MIĘDZYPOKOLENIOWĄ

Zakończony w czerwcu 2013 roku projekt Czego Jan nie umie tego Jaś go nauczy wzbudził wielkie zainteresowanie i spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem.

- Zróbcie coś takiego w następnym sezonie! – prosili jego uczestnicy, a także ci, którzy o zajęciach słyszeli od krewnych i znajomych. To nas zmobilizowało do obmyślenia kolejnego projektu, tym razem związanego z uczestnictwem w krakowskim życiu teatralnym oraz doskonaleniem umiejętności korzystania ze współczesnych technik. Całość zatytułowaliśmy KURTYNA W GÓRĘ! – e – warsztaty teatralne promujące integrację międzypokoleniową.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oceniło projekt przychylnie i zakwalifikowało go do finansowania w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Osób Starszych.

Zadanie zakładało przeprowadzenie warsztatów informatycznych i teatralnych dla 30 osób starszych (60+)  z wykorzystaniem komputerów i czytników e-book`ów,  wykonanie przez uczestników prezentacji multimedialnych, relacjonujących i promujących projekt oraz organizację spotkania podsumowującego I i II edycję ASOS. Wymiana międzypokoleniowa realizowana była poprzez udział wolontariuszy. Głównym celem projektu była poprawa jakości i poziomu życia osób starszych  poprzez aktywność społeczną i kulturalną. Aktywność taka stanowi ważny element godnego starzenia się.

Projekt realizowany będzie przez Fundację Skawińskie Centrum Wolontariatu, przy współudziale Partnerów: Towarzystwa Przyjaciół Skawiny oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dla uczestników zaplanowano następujące atrakcje:

1. Pięć wyjazdów do krakowskich teatrów: cztery razy na spektakl i jedna wycieczka za kulisy związana ze zwiedzaniem Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.
2. Warsztaty teatralne Flirt z Melpomeną, podczas których uczestnicy rozpatrywali istotę teatru w nawiązaniu do opinii W. Szekspira, iż  Świat jest teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają. Teatr potraktowany został jako sposób komunikacji, jako obraz sytuacji społecznych, jako dialog. Proste reguły i jednoznaczne obserwacje sprawiają, że można powiedzieć: gdzie są dwie strony dialogu, tam jest już teatr.
3. Warsztaty informatyczne, podczas których uczestnicy poznali tajniki programów: MS – Power Point i MS Office – Picture Manager, co pozwoliło im na wykonanie  prezentacji multimedialnych relacjonujących przebieg projektu.
4. Międzypokoleniowe spotkanie podsumowujące To co nas łączy, na które zaproszeni zostali wszyscy uczestnicy obu edycji ASOS.

Projekt przygotowany i koordynowany jest przez Skawińskie Centrum Wolontariatu.

partnerzy kurtyna

Drukuj Drukuj