Wolontariusz senior
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „KURTYNA W GÓRĘ!”

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „KURTYNA W GÓRĘ!”

Zakończony w czerwcu projekt Czego Jan nie umie tego Jaś go nauczy wzbudził wielkie zainteresowanie i spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem.

- Zróbcie coś takiego w następnym sezonie! – prosili jego uczestnicy, a także ci, którzy o zajęciach słyszeli od krewnych i znajomych. To nas zmobilizowało do obmyślenia kolejnego projektu. Będzie on związany z uczestnictwem w krakowskim życiu teatralnym oraz doskonaleniem umiejętności korzystania ze współczesnych technik dla wykonywania prezentacji multimedialnych. Całość zatytułowaliśmy KURTYNA W GÓRĘ! – e – warsztaty teatralne promujące integrację międzypokoleniową.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oceniło projekt przychylnie i zakwalifikowało go do finansowania w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Osób Starszych. Radość nasza jest tym większa, że propozycji projektów było bardzo, bardzo dużo.

Zadanie zakłada przeprowadzenie warsztatów informatycznych i teatralnych dla 30 osób starszych (60+)  z wykorzystaniem komputerów i czytników e-book`ów,  wykonanie przez uczestników prezentacji multimedialnych, relacjonujących i promujących projekt oraz organizację spotkania podsumowującego I i II edycję ASOS. Wymiana międzypokoleniowa realizowana będzie poprzez udział wolontariuszy. Głównym celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych  poprzez aktywność społeczną i kulturalną. Aktywność taka stanowi ważny element godnego starzenia się.

Projekt realizowany będzie przez Skawińskie Centrum Wolontariatu, przy współudziale Partnerów: Towarzystwa Przyjaciół Skawiny oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dla uczestników zaplanowano następujące atrakcje:

- Pięć wyjazdów do krakowskich teatrów: cztery razy na spektakl i jedna wycieczka za kulisy związana ze zwiedzaniem Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie. Gwarantujemy dojazd do teatru i powrót.

- Warsztaty teatralne Flirt z Melpomeną, podczas których uczestnicy będą rozpatrywać istotę teatru w nawiązaniu do opinii W. Szekspira, iż  Świat jest teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają. Teatr potraktowany zostanie jako sposób komunikacji, jako obraz sytuacji społecznych, jako dialog. Proste reguły i jednoznaczne obserwacje sprawiają, że można powiedzieć: gdzie są dwie strony dialogu, tam jest już teatr.

- Warsztaty informatyczne, podczas których uczestnicy poznają tajniki programów: MS – Power Point i MS Office – Picture Manager, co pozwoli im na wykonanie  prezentacji multimedialnych relacjonujących przebieg projektu.

- Międzypokoleniowe spotkanie podsumowujące To co nas łączy, na które zaproszeni zostaną wszyscy uczestnicy obu edycji ASOS.

- Mamy nadzieję, że to przedsięwzięcie przypadnie Odbiorcom do gustu i skutecznie połączy przyjemne z pożytecznym. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Towarzystwa Przyjaciół Skawiny i na stronę www.tps.skawina.pl

Projekt przygotowany i koordynowany jest przez Skawińskie Centrum Wolontariatu.

partnerzy kurtyna

Drukuj Drukuj