Wolontariusz senior
OBECNI – NIEOBECNI

OBECNI – NIEOBECNI

Od 2006 roku Towarzystwo Przyjaciół Skawiny organizuje Kwesty na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków znajdujących się na skawińskich cmentarzach. Przez ten czas, dzięki hojności darczyńców, udało im się ocalić ich znaczną ilość. Pięknie odrestaurowane stanowią obecnie, wykute w kamieniu, świadectwo historii naszego miasta.

Odnowione nagrobki potrzebują jednak codziennej pieczy w tak na pozór prozaicznych czynnościach, jak czyszczenie, podlewanie kwiatów czy usuwanie trawy w otoczeniu. Zarząd TPS, dostrzegając ten problem, rozpoczął projekt ObecniNieobecni, polegający na oddaniu pod opiekę poszczególnych grobów osobom (Obecnym), którym leży na sercu pamięć o tych, którzy odeszli (Nieobecni).

Pod opieką wolontariuszy Skawińskiego Centrum Wolontariatu znajduje się grób ks. proboszcza Teofila Flisa.

Drukuj Drukuj