Wolontariusz senior
„PO NITCE DO KŁĘBKA” – INTEGRACYJNE WARSZTATY TEATRALNE

„PO NITCE DO KŁĘBKA” – INTEGRACYJNE WARSZTATY TEATRALNE

Skawińskie Centrum Wolontariatu we współpracy z dwiema placówkami: Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Skawinie oraz Szkołą Podstawową nr 4 w Skawinie przystępuje do realizacji kolejnego, ciekawego projektu pt. „PO NITCE DO KŁĘBKA”. Pod tym intrygującym tytułem zawiera się podjęte przez autorów projektu odważne przedsięwzięcie: prawdziwej integracji dzieci niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami.
W ostatnich latach wiele mówi się o integracji. W zakresie edukacji słowo to stało się szczególnie modne. Mimo to dzieci niepełnosprawne często spotykają się z niezrozumieniem, zdziwieniem, a także lękiem. W dużej mierze wynika to z braku inicjowania sytuacji, w których dzieci niepełnosprawne pozostają w przyjaznych i równoprawnych kontaktach z rówieśnikami. W aspekcie integracji społecznej nie zostały wypracowane jak dotąd kompleksowe i skoordynowane działania pozwalające włączać uczniów niepełnosprawnych w społeczność ich pełnosprawnych rówieśników. A przecież integracja to stworzenie "normalnych" relacji wśród dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych, to droga „po nitce do kłębka”, którą wspólnie przebyć muszą uczniowie niepełnosprawni i pełnosprawni.
Projekt „Po nitce do kłębka” rozpocznie lekcja wychowawcza przeprowadzona przez nauczycieli-oligofrenopedagogów z uczniami Szkoły Podstawowej nr 4 w Skawinie. Podczas tych zajęć dzieci poznają specyfikę funkcjonowania uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, dowiedzą się, z jakimi problemami zmagają się oni na co dzień, otrzymają też praktyczne wskazówki, w jaki sposób mogą im pomóc. Następnie na terenie SOSW w Skawinie zorganizowane zostanie ognisko integracyjne, podczas którego uczniowie biorący udział w projekcie (łącznie 40 osób) będą mogli się ze sobą poznać i nawiązać „nić porozumienia”. W dalszej części trwania projektu uczniowie z obu placówek przeżyją wspólną „teatralną przygodę” – będą uczestniczyć w wyjazdach na przedstawienia teatralne oraz zwiedzą Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
Podstawowym założeniem realizacji tego projektu jest nie tylko integracja uczniów niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami, propagowanie idei integracji, czy uświadomienie potrzeb i praw osób niepełnosprawnych, ale również łamanie barier i uprzedzeń.
Wspólna edukacja i zabawa dzieci pełnosprawnych i dzieci specjalnej troski niewątpliwie przyniesie obustronne korzyści – zarówno w sferze wychowawczej jak i dydaktycznej. Mamy nadzieje, że w ramach tych spotkań integracyjnych zawiążą się między uczniami wzajemne przyjaźnie.

PO NITCE DO KŁĘBKA TERMINARZ – PDF

Drukuj Drukuj