Wolontariusz senior
„WOLONTARIAT OD A DO Z” – KAMPANIA SPOŁECZNA PROMUJĄCA WOLONTARIAT

„WOLONTARIAT OD A DO Z” – KAMPANIA SPOŁECZNA PROMUJĄCA WOLONTARIAT

Chcieć to znaczy móc. Siła woli potrafi zaskakiwać rozmachem wizji i zdumiewać osiągnięciami po jej urzeczywistnieniu. To właśnie na motywacji, chęci i wierze w pewne idee zbudowany jest postęp. Nie tylko zresztą on ‒ cała sieć społecznych relacji opiera się na otwartości i zdolności do przekładania interesu grupy nad własne, indywidualne zachcianki. Aktualne potrzeby wyznaczają kierunek rozwoju, a drogi do ich zaspokojenia skracają się i prostują, gdy siły zostaną połączone. Ta trywialna zasada znajduje odzwierciedlenie w efekcie synergii. Kooperując osiągamy więcej, niż zrobilibyśmy osobno, nawet sumując swoje wyniki i sprowadzając je do dowolnych mianowników. Opisany mechanizm sprawdza się w różnych kontekstach: może dotyczyć aktywności zmierzającej do generowania zysku, ale także wszystkich przedsięwzięć, których celem nie jest wyścig finansowy czy innego rodzaju rywalizacja. Jeżeli świadomie i z własnej woli, podejmując pewne działania dla społeczności czy też na rzecz konkretnej sprawy, nie redukujemy naszych dążeń wyłącznie do pragmatycznego rachunku, co możemy z tego mieć, JESTEŚMY WOLONTARIUSZAMI.

Promocja idei wolontariatu stała się głównym celem projektu pt. Wolontariat od A do Z – kampania społeczna promująca wolontariat. Miał on również za zadanie stworzyć warunki sprzyjające zaangażowaniu się społeczeństwa obywatelskiego w wolontariat. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Projekt realizowany był w okresie lipiec – grudzień 2013 r. przez Fundację Skawińskie Centrum Wolontariatu przy współudziale Partnera projektu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie. W promocję projektu włączyło się Towarzystwo Przyjaciół Skawiny oraz Urząd Miasta i Gminy Skawina.

W ramach projektu przygotowana została broszura informacyjna promująca ideę wolontariatu. Publikacja została przekazana do szkół z terenu Miasta i Gminy Skawina oraz do instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych z terenu Gminy. W celu dotarcia do jak najszerszego kręgu odbiorców została utworzona strona internetowa, na której są umieszczane informacje i materiały dotyczące wolontariatu. Stała się ona również forum, na którym organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe prezentują informacje odnośnie własnej działalności i zgłaszają zapotrzebowanie na działalność wolontariuszy.

Prezentacja projektu "Wolontariat od A do Z" – PDF

 

logo wolontariat a-z

 

Drukuj Drukuj