Wolontariusz senior
PODSUMOWANIE PROJEKTU „Z PASJĄ DO ŻYCIA”

PODSUMOWANIE PROJEKTU „Z PASJĄ DO ŻYCIA”

Projekt „Z pasją do życia” był przedsięwzięciem realizowanym wspólnie przez Fundację Skawińskie Centrum Wolontariatu, Towarzystwo Przyjaciół Skawiny i Bibliotekę Pedagogiczną w Skawinie. Głównym celem projektu była realizacja jednego z celów strategicznych programu Aktywność Społeczna Osób Starszych, czyli wzrost integracji wewnątrz i międzypokoleniowej dla 32 osób 60+ z terenu Gminy Skawina i gmin okolicznych i 15 osób niepełnosprawnych (podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie.  Uczestnicy, podzieleni na 8 osobowe grupy,  wzięli udział w następujących działaniach

Działanie I – warsztaty Aktywny senior – skuteczne działania na rzecz lokalnego środowiska, podzielono na następujące moduły:

 1. Moduł pierwszy – odkrywanie pasji współpracy. Zajęcia rozpoczęły się od ustalenia wspólnych zasad komunikacji oraz integracji uczestników poprzez zbudowanie wspólnego totemu. Seniorzy stworzyli ów symbol z różnych naturalnych materiałów, znalezionych w parku miejskim. Była to dla nich okazja do dyskusji na temat mocnych stron każdego z uczestników oraz zasobów, jakimi dysponuje cała grupa. Następnie przed uczestnikami postawiono zadanie opisania swojej największej pasji (prawdziwej lub zmyślonej). Każda osoba z pozostałej części grupy zadawała po  jednym pytaniu, a następnie grupa musiała zgadnąć, czy prezentacja była prawdziwa czy fałszywa.
 2. Moduł drugi – aktywny senior. Warsztaty rozpoczęły się od analizy problemów lokalnych, poprzez utworzenie uproszczonej analizy SWOT oraz przygotowanie mapy problemów. Następnie seniorzy wspólnie zastanawiali się, czy i jaki wkład mogą wnieść osoby starsze w budowę i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Każdy z uczestników miał zapoznać się z zakresem działalności jednej, lokalnej organizacji pozarządowej pod kątem zapotrzebowania na pracę wolontaryjną osób starszych. Wyniki swoich badań przedstawili na forum grupy. Prowadzący zajęcia dodatkowo opowiedział o różnych formach współpracy lokalnej, miedzy innymi o banku godzin, grupach wsparciach czy wymiany umiejętności.
 3. Moduł trzeci – Klub Lokalnego Lidera. W ramach zajęć opracowany został ramowy program działania klubu, który miałby być prowadzony samodzielnie przez uczestników po zakończeniu projektu. Omówiono tematy, jakie mogłyby być poruszane i formy tych spotkań.

 Działanie II – warsztaty dotyczące tematyki zdrowego żywienia objęły spotkania z dietetykiem, w trakcie których poruszono następujące tematy:

 1. Zrównoważona dieta dla seniorów – receptą na długie i dobre życie. W trakcie tych zajęć uczestnicy poznali podstawowe zasady prawidłowego żywienia, ze szczególnym uwzględnieniem wieku osób go stosujących oraz szeroko pojętą profilaktykę chorób sercowo-naczyniowych.

  1. Ziołolecznictwo. W tym module uczestnicy zostali zaznajomieni z szerokim zastosowaniem ziół w leczeniu najpopularniejszych dolegliwości zdrowotnych. Hasłem warsztatów stało się zdanie: aby się wyleczyć, niejednokrotnie wystarczy zajrzeć do spiżarni lub sięgnąć po składniki spożywcze i kuchenne przyprawy.
  2. Jadłospis na każdy dzień tygodnia. Uczestnicy wspólnie z prowadzącą zajęcia opracowali zbilansowany program żywieniowy zarówno dla mężczyzny, jak i kobiety.
  3. Nauka czytania etykiet, czyli jak kupować tanio i zdrowo. Seniorzy na przykładzie kilkunastu produktów spożywczych uzyskali wiedzę na temat oznaczeń i kodów pojawiających się na etykietach.

Działanie III – warsztaty realizacyjne, związane z przygotowaniem spektaklu teatralnego. Zajęcia odbywały się równolegle tym razem w dwóch, 16-osobowych grupach. Każda grupa wybrała inny temat swojego przedstawienia:

 1. Grupa I opowiedziała historię żołnierza walczącego w oddziale generała Stanisława Sosabowskiego pod Arnhem w 1944 r., podczas operacji Market-Garden. Przedstawieniu nadano tytuł Póki my żyjemy. Próby były czasem gorących dyskusji dotyczących szczegółów scenariusza, kostiumów (również z epoki), elementów dekoracji, pracy z rekwizytem, głosem i muzyką. Aktorzy w proponowanych rolach szukali sposobu na wyrażenie siebie, co wymagało samodyscypliny oraz pokonania własnych ograniczeń i kompleksów. Efektem warsztatów realizacyjnych było podniesienie samooceny beneficjentów i nabycie przez nich umiejętności aktorskich.
 2. Grupa II opowiedziała w przedstawieniu Matki inną historię. Opowieść o nadziejach związanych z oczekiwanym dzieckiem i trudnością w zaakceptowaniu jego niepełnosprawności. Staranność rekwizytów i strojów wprowadziła odpowiedni nastrój na scenie i widowni. Wyrażenie sceniczne tak trudnych treści, jakimi są choroba, niepełnosprawność, brak nadziei, bezsilność i rozpacz wymagało przekroczenia tabu związanego z ukrywanym cierpieniem i emocjami. Pomagało to w zintegrowaniu się grupy, dało poczucie wspólnoty, siłę bycia sobą bez kompleksów i poczucia winy. Taka świadomość nabyta przez beneficjentów tej grupy jest wartością mocno rozwojową.

Działanie IV – wyjazdy sieciujące, których zadaniem było budowanie poczucia wspólnoty w środowisku seniorów i osób niepełnosprawnych, gdyż w tej części projektu wzięli udział także uczestnicy ŚDS. Były to niezbędne działania, by rzeczywiście można było wdrożyć w życie ideę samopomocy oraz integracji międzypokoleniowej, a następnie by możliwym było kontynuowanie, po zakończeniu projektu, działania osób starszych wśród podopiecznych ŚDS. Wyjazdy odbywały się w dwóch grupach, w których skład wchodziło po szesnastu seniorów i po siedmiu podopiecznych ŚDS. Zostały one zorganizowane do miejsc oddalonych od Skawiny o nie więcej niż 150 km, co miało za zadanie promować lokalne atrakcje turystyczne i kulturalne, a także pozwoliło zachować założone we wniosku koszty. Uczestnikom towarzyszyli koordynator projektu oraz czterech wolontariuszy.

W ramach projektu beneficjenci odwiedzili również teatr. Oprócz celów integracyjnych wyjazd ten miał również przybliżyć niektórym uczestnikom tą instytucję. W trakcie warsztatów realizacyjnych okazało się bowiem, iż część z nich nigdy wcześniej nie było w teatrze. 8 listopada 2016 r. seniorzy mieli możliwość obejrzenia wybranego przez siebie przedstawienia. Była to pierwsza w sezonie 2016/2017 premiera Teatru Bagatela – spektakl Najdroższy w reżyserii Giovanny’ego Castellanosa.

Kulminacyjnymi momentami realizacji przedsięwzięcia były premiery przedstawień teatralnych przygotowanych przez obie grupy uczestników. Zgodnie z założeniami projektu, obydwa spektakle zostały zarejestrowane cyfrowo i są dostępne na stronie internetowej TV Skawina.

 

Drukuj Drukuj