Wolontariusz senior
RELACJA Z PLENEROWYCH WARSZTATÓW TEATRALNYCH

RELACJA Z PLENEROWYCH WARSZTATÓW TEATRALNYCH

Jednym z elementów projektu, realizowanym wspólnie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Poczty Polskiej w Skawinie, pt. Skawiniacy w siedmiomilowych butach – jesteśmy z jednej bajki były ośmiodniowe warsztaty teatralne przeprowadzone w malowniczych Bieszczadach a dokładnie w Wołkowi, podczas których 22 uczniów SOSW pod czujnym okiem opiekunów i wolontariuszy przygotowywali wydarzenie teatralne związane z obchodami 650 – lecia lokacji miasta Skawina.
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają zdecydowanie większe problemy w ukazywaniu swoich mocnych stron, emocji, dowartościowaniu się, a udział w zajęciach teatralnych pozwolił im poznać samych siebie, wyrobić umiejętności wywoływania emocji i radzenia sobie z nimi, a przede wszystkim rozwijał wiarę we własne możliwości. Zajęcia prowadzone w ramach projektu poza wartościami dydaktycznymi odznaczały się też walorami wychowawczymi: wpływały na większą aktywność uczniów, rozwijały ich wyobraźnię, uczyły odpowiedzialności za działanie własne i całego zespołu oraz współdziałania w grupie. Młodzi aktorzy wytrwale pracowali nad sobą przełamując nieśmiałość i walcząc z tremą podczas prób. Nagrodą za trud jaki wkładali uczniowie w przygotowania do spektaklu były wycieczki krajoznawcze szlakami jesiennych Bieszczad, w czasie których uczestnicy mieli okazję poznać jeden z najpiękniejszych polskich skansenów w Sanoku, zmierzyć się z Połoniną Wetlińską, płynąć bieszczadzką „Bryzą” po Solinie a także spacerować po zaporze.
Po powrocie do szkoły, młodzi aktorzy dokonają ostatnich szlifów przed czekającą ich 21 listopada premierą spektaklu opisującego życie i działalność ludzi, którzy w sposób szczególny wpisali się w historię Skawiny.

 

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

 

Drukuj Drukuj