Wolontariusz senior
SCHODZIMY DO PODZIEMIA…

SCHODZIMY DO PODZIEMIA…

14 listopada 2014 roku uczestnicy projektu „Z jaskini do gwiazd” złożyli wizytę w jednym z najnowszych oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, a mianowicie w Podziemiach Rynku znajdujących się dokładnie pod płytą Rynku Głównego. Niezwykłość Muzeum to przede wszystkim właśnie jego usytuowanie. Przed decyzją o podjęciu badań archeologicznych teren był zasypany, nie było do niego dostępu. Wykonano ogrom prac archeologiczno-konserwatorskich oraz projektowych. Zachowały się średniowieczne, brukowane trakty, drewniane  fragmenty wodociągów miejskich (sprzed lokacji miasta), różnorakie obiekty związane z życiem codziennym, które zdecydowano udostępnić odbiorcom.
Skawinianie z dużym zainteresowaniem zeszli na poziom -1 (pod Rynek Główny). Zwiedzający mieli okazję, by przenieść się w inny wymiar czasu i przestrzeni. Wraz z przekroczeniem wodnej zasłony –symbolicznego  wejścia do Muzeum, widzowie zanurzyli się w atmosferę średniowiecznego miasta. Wystawa ma charakter interaktywny, co niewątpliwie wpłynęło pozytywnie na odbiór ekspozycji.  Średniowieczny skansen to nie tylko odkryte przez archeologów na tym terenie, zamknięte w gablotach przedmioty. To też obiekty, które mają zapoznać zainteresowanych z funkcjonowaniem mieszkańców w tamtych czasach, unaocznić sytuację historyczną, gospodarczą i obyczajową. Dużą atrakcją dla uczestników projektu  była możliwość użycia narzędzia będącego  repliką z epoki.  Sprawdzenie wagi i dokładności jej pomiarów wypadło pozytywnie -  w większości przypadków pomiar był adekwatny do stanu faktycznego.
Podziemia Rynku to nie tylko spektakularna powierzchnia wystawiennicza, gdzie prezentowane są niezwykle  bogate dzieje Krakowa. To  miejsce, gdzie spostrzec można, że, pomimo upływu wieków, ludzie aż tak bardzo się nie różnią. Słowom tym wypowiedzianym przez oprowadzającą po wystawie Panią Przewodnik nikt ze zwiedzających nie zaprzeczył. Bo to prawda.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Drukuj Drukuj