- Skawińskie Centrum Wolontariatu - http://scw-skawina.pl -

SKARBY BLISKO KRAKOWA W OBIEKTYWIE…

Napisane przez Mariusz Tarnopolski w dniu 11.03.2014 @ 06:33 w Aktualności | Komentarze wyłączone

Dobiega końca IV jesienny etap konkursu fotograficznego – „Skarby Blisko Krakowa w obiektywie …” – do wygrania bony podarunkowe o wartości: 300, 200 i 100 zł. Zachęcamy do udziału. Termin składania prac: 14 listopada.

Tematyka konkursu to indywidualne spojrzenie na ciekawe miejsca (przyrodnicze, historyczne, kulturowe) znajdujące się na terenie gmin tworzących obszar LGD Blisko Krakowa: Czernichowa, Mogilan, Skawiny, Świątnik Górnych.

Fotografujemy Skarby Blisko Krakowa latem, czyli wszystko co ciekawe na terenie gmin: Czernichów, Skawina, Mogilany i Świątniki Górne. Inspiracją mogą być skarby wymienione na stronie internetowej http://www.skarby.bliskokrakowa.pl/ [1] ale też liczą się miejsca wybrane przez Was, a ciekawe i ważne. Zachęcamy do udziału w zabawie. Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajdziecie na stronie: http://www.bliskokrakowa.pl/pl/aktualnosci,339 [2]

Szczegóły na www.skarby.bliskokrakowa.pl [3]

Organizacja konkursu jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Działania 431 Funkcjonowanie LGD, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi [4].


Artykuł wydrukowany z Skawińskie Centrum Wolontariatu: http://scw-skawina.pl

Odnośnik do artykułu: http://scw-skawina.pl/skarby-blisko-krakowa-w-obiektywie/

Odnośniki w tym artykule:

[1] http://www.skarby.bliskokrakowa.pl/: http://www.skarby.bliskokrakowa.pl/

[2] http://www.bliskokrakowa.pl/pl/aktualnosci,339: http://www.bliskokrakowa.pl/pl/aktualnosci,339

[3] www.skarby.bliskokrakowa.pl: http://www.skarby.bliskokrakowa.pl

[4] Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: http://www.minrol.gov.pl/

Copyright © 2014 Skawińskie Centrum Wolontariatu. All rights reserved.