Wolontariusz senior
SKAWIŃSKIE STOWARZYSZENIE PARTNERSTWA MIAST

SKAWIŃSKIE STOWARZYSZENIE PARTNERSTWA MIAST

Początki działalności Stowarzyszenia Partnerstwa Miast w Skawinie sięgają roku 1987. Nawiązane zostały wtedy pierwsze kontakty z niemieckim miastem Hürth położonym w Północnej Nadrenii i Westfalii. W okresie gdy istniał jeszcze podział na państwa Bloku Wschodniego i Zachodniego, i nikt nie przypuszczał, że runie Żelazna Kurtyna, nawiązanie współpracy między krajami należącymi do przeciwstawnych obozów politycznych, które na dodatek dzieliły negatywne doświadczenia historyczne, wydawało się prawie niemożliwe. Inspiratorem polsko – niemieckiej wymiany stał się Kościół.

W 1987 roku parafia św. Katarzyny w Hürth skontaktowała się za pośrednictwem ks. kardynała Franciszka Macharskiego z parafią Miłosierdzia Bożego w Skawinie. W październiku tego roku po raz pierwszy do miasta przyjechała delegacja przedstawicieli Hürth. Główną ideą tych kontaktów było zbliżenie i przyjaźń między ludźmi. Cel został osiągnięty, gdyż wiele z tych więzi trwa do dziś i obejmuje coraz szersze kręgi mieszkańców obu miast. Oficjalną umowę o Partnerstwie podpisano dziewięć lat później, 30 czerwca 1996 roku, gdy współpraca była już mocno ugruntowana. Umowa nadała jej formalne ramy  pozwoliła powołać do życia 17 grudnia 1996r. Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast oraz określić zadania na przyszłość.

O nas

Jesteśmy Stowarzyszeniem:

- non –profit
- wielopokoleniowym
- zrzeszającym ludzi różnych zawodów i środowisk
- powstałym w wyniku inicjatywy obywateli w odpowiedzi na narodziny idei partnerstwa
- mającym ponad 15 letnią tradycję, którego podstawą są serdeczne więzi między ludźmi, chęć niesienia pomocy innym.

Celem Stowarzyszenia jest:

- wspieranie, utrwalanie i rozwijanie przyjacielskich kontaktów z miastami, gminami oraz jednostkami samorządu terytorialnego, zagranicznymi oraz krajowymi, w szczególności  z miastami partnerskimi miasta Skawina: Hürth (Niemcy), Turčianske Teplice (Słowacja), Thetford (Wielka Brytania), Roztoky (Czechy), Civitanova Marche (Włochy), Przemyślany (Ukraina).
- wymiana doświadczeń i propagowanie idei samorządności,
- wymiana kulturalna we wszystkich jej aspektach, propagowanie wizerunku kultury polskiej, wspieranie idei wzajemnej tolerancji i porozumienia,
- popieranie i pielęgnowanie osobistych kontaktów z obywatelami innych państw, zwłaszcza gmin partnerskich, w szczególności zaś wspieranie wymiany młodzieży,
- rozwijanie postawy tolerancji, w duchu neutralności światopoglądowej, politycznej i wyznaniowej,
- wspieranie intelektualne i organizacyjne społeczności lokalnej i samorządu Miasta i Gminy Skawina, ze szczególnym uwzględnieniem nabytych podczas swej działalności do świadczeń i wiedzy,
- nawiązywanie bezpośredniej współpracy z organizacjami o podobnych celach i charakterze działalności, w szczególności działającymi w miastach partnerskich Skawiny,
- promocja Gminy Skawina, popularyzacja wiedzy na temat historii miasta i jej teraźniejszości.

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- bezpośrednie kontakty z władzami i organizacjami miast partnerskich, przedstawicielami władz samorządowych, obywatelami tych miast i społeczności lokalnych,
- działalność wydawniczą popularyzującą wiedzę na temat Miasta i Gminy Skawina i  miast partnerskich,
- organizowanie wspólnych wystaw, odczytów, sympozjów i seminariów naukowych, kursów językowych i innych spotkań, mających na celu przybliżenie mieszkańcom Gminy Skawina i gmin współpracujących kultury i tradycji partnerów,
- organizowanie wspólnych imprez sportowych, turystycznych i artystycznych,
- współudział w inicjowaniu i koordynacji badań nad rozwojem samorządności lokalnej,
- organizowanie i prowadzenie wymiany młodzieży, promowanie i rozwijanie indywidualnych kontaktów mieszkańców Miasta i Gminy Skawina z mieszkańcami miast partnerskich,
- realizację projektów współfinansowanych z funduszy unijnych,
- realizację grantów i projektów współfinansowanych ze środków krajowych.

 

Stowarzyszenie stale się rozwija, a w jego działalność włączają się nowe osoby. Pojawiają się również nowe inicjatywy i pomysły. Podstawą działalności pozostają nieustannie serdeczne więzy między ludźmi.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PRZYŁĄCZENIEM SIĘ DO DZIAŁALNOŚCI  SKAWIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA PARTNERSTWA MIAST SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

ZARZĄD SSPM

Prezes:  Krystyna Droździewicz

Wiceprezes: Małgorzata Kopeć

Skarbnik: Krystyna Kutek

Sekretarz: Joanna Chodor

Członek: Antoni Sapała

SSPM_logo_OK

 

Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast
32-05
0 Skawina, Rynek 12
www.partnerstwo.skawina.net
e-mail: sspm@onet.eu

 


Wyświetl większą mapę

Drukuj Drukuj