Wolontariusz senior
STOWARZYSZENIE BUDUJEMY NADZIEJĘ

STOWARZYSZENIE BUDUJEMY NADZIEJĘ

Rys historyczny

Stowarzyszenie zostało oficjalnie zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Krakowie 29-go lipca 2011 roku. Idea  działalności Stowarzyszenia Budujemy Nadzieję sięga jednak roku 2002, wówczas grupa krakowskich studentów rozpoczęła w Krakowie organizację akcji ,, Anioł Na Jeden Dzień”. Od stycznia 2012 r. Akcja zmieniła nazwę na „Anioł w Krakowie” i stała się jednym z pilotażowych projektów Stowarzyszenia Budujemy Nadzieję utworzonego przez studentów – dotychczasowych koordynatorów akcji „Anioł Na Jeden Dzień”.

Nazwa organizacji  wiążę się z  przedsięwzięciem, które przygotowali założyciele organizacji. W 2011 roku narodziła się potrzeba odbudowanie domu rodzinnego jednej z podopiecznych z terenu Gminy Skawina. Zapał i dobre chęci młodych wolontariuszy nie wystarczył, ponieważ zrozumieli, że z powodów prawnych będą musieli współpracować z jakąś organizacją. Po żmudnych i trudnych poszukiwaniach z wielkim trudem udało się znaleźć taką organizację. Odbudowanie domu czyli nadziei na lepsze jutro było możliwe dzięki owocnej współpracy, znalezieniu sponsorów i zebraniu potrzebnych funduszy. Doświadczenia z tym związane podsunęły  pomysł na założenie własnego stowarzyszenia o nazwie ,,Budujemy Nadzieję” poszerzając dotychczasową działalność na rzecz dzieci z domów dziecka i rodzin ubogich, wieloproblemowych w ramach akcji „Anioł Na Jeden Dzień” o dodatkowe filary naszej organizacji.

Misja

Naszym głównym celem jest odbudowanie w ludziach nadziei na lepsze jutro.

Działamy na terenie Miasta i Gminy Skawina, Gminy Kraków oraz Przytkowic w gminie Kalwaria Zebrzydowska. Istniejemy, by nieść pomoc osobom potrzebującym. Pomagamy dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich oraz wieloproblemowych w zdobyciu odpowiedniego wykształcenia. Oferujemy im alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, rozwijające ich pasje i talenty. Tworzymy dla nich ścieżkę, która pomaga wyjść poza toksyczne środowisko i problemy. Naszą opieką obejmujemy także osoby niepełnosprawne, którym staramy się ułatwić funkcjonowanie w społeczeństwie, rozwijając także ich kreatywność. W okresie wakacji organizujemy naszym podopiecznym wyjazdy na kolonie i obozy. W ramach wydziału pomocy socjalnej realizujemy unijny program PEAD przy współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej w ramach którego przekazujemy żywność do najbardziej potrzebujących rodzin. Organizujemy także zbiórki publiczne, koncerty,  coroczny piknik ,, Lato z Nadzieją” i mikołajki. Przekazujemy odzież, chemię gospodarczą, meble i inne potrzebne przedmioty dzięki darczyńcom. 

Działalność

Obecnie realizujemy akcję „Anioł w Krakowie” na rzecz dzieci z domów dziecka oraz ubogich rodzin, projekt „Pokonać Bariery” skierowany do osób niepełnosprawnych, unijny program PEAD przy współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej w ramach którego przekazujemy żywność do najbardziej potrzebujących rodzin. Organizujemy wycieczki, kolonie i obozy dla naszych podopiecznych, a także zajęcia świetlicowe i warsztatowe.

Na kartach historii Naszej działalności zapisały się projekty: „Przyjaciel Rodziny”, „Europa da się poznać” oraz „Młodzi młodszym – kreatywność naszym hobby.”

Skład personalny:

Norbert Pachel Prezes Zarządu, V-ce Dyrektor Wydziału Administracyjnego
Katarzyna Kot V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor Wydziału Administracyjnego
Gabriela Matyjasik V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych i Starszych
Sabina Pitera Dyrektor Wydziału ds. Promocji i Współpracy
Magdalena Jastrzębska Dyrektor Wydziału ds. Dzieci i Młodzieży
Joanna Świątek Dyrektor Wydziału ds. Pomocy Socjalnej

Stowarzyszenie “Budujemy Nadzieję”
ul. 29-go Listopada 9
32-050 Skawina
www.budujemynadzieje.pl


Wyświetl większą mapę

Drukuj Drukuj