Wolontariusz senior
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SKAWINY

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SKAWINY

Jesteśmy najstarszym popularyzatorem historii i obyczajów ziemi skawińskiej:

- Gromadzimy dokumenty, zdjęcia, pamiątki, itp.;
- Organizujemy prelekcje, wystawy;
- Opracowujemy, publikujemy i wydajemy np. informatory, foldery, monografie, sprawozdania;
- Udostępniamy zbiory zainteresowanym, czy wreszcie współpracujemy z organizacjami i innymi podmiotami prawnymi na terenie kraju.

Od 28 lat wydajemy „Informator” nawiązujący do historii naszej „Małej Ojczyzny”

Nasza działalność, zbiory i publikacje zostały nagrodzone w 1996 roku przez Sejmik samorządowy województwa krakowskiego w 2001 roku. Zarząd Miasta i Gminy Skawina przyznał towarzystwu tytuł „Mecenasa Kultury”. Aktualnie wraz z Gminą  jesteśmy współzałożycielami Muzeum Ziemi Skawińskiej, ratujemy także zabytkowe groby na miejscowym cmentarzu.

Zrzeszamy ponad 160 członków zwyczajnych oraz współpracujemy z młodzieżowymi kołami TPS skawińskich szkół.

Dlatego zachęcamy i serdecznie zapraszamy KAŻDEGO do wstąpienia do naszego grona w roli członka,  aby wspólnie dbać o dziedzictwo kulturowe naszej „Małej Ojczyzny”.


Towarzystwo Przyjaciół Skawiny
ul. Żwirki i Wigury 23/16
32-050 Skawina

Tel.12 276-23-30
e-mail: tps.skawina@interia.pl
www.tps.skawina.pl

Sekretariat czynny:
Pon: 11:00-15:00
Śr: 14:00-18:00

 


Wyświetl większą mapę

Drukuj Drukuj