Wolontariusz senior
ZIEMIA SKAWIŃSKA OCZAMI MŁODYCH

ZIEMIA SKAWIŃSKA OCZAMI MŁODYCH

11 czerwca w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie – MultiCentrum miało miejsce uroczyste zakończenie wielomiesięcznego projektu Kurs fotografii cyfrowej. Uczestnicy kursu, podczas prezentacji multimedialnej i stacjonarnej wystawy, mieli możliwość obejrzenia własnych prac fotograficznych oraz fotografii wykonanych przez swoich kolegów i koleżanki. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo w projekcie. Natomiast osoby zaangażowane w realizację projektu otrzymały pisemne podziękowania za wspaniałą i owocną współpracę. Certyfikaty i podziękowania wręczał pan Michał Grzeszczuk, dyrektor MBP w Skawinie.

Projekt Kurs fotografii cyfrowej był realizowany od 8 lutego do 31 maja 2013 roku i skierowany do młodzieży gimnazjalnej oraz młodzieży szkół średnich. Kurs obejmował 39 godzin dydaktycznych, na które składało się 18 godzin warsztatów z fotografii cyfrowej, 6 godzin warsztatów fotografii reportażowej, 6 godzin warsztatów fotografii krajobrazowej oraz 9 godz. warsztatów z programem Adobe Photoshop dla fotografa.

Systematycznie co tydzień 18 osobowa grupa uczestników kursu spotykała się na zajęciach, podczas których pod czujnym okiem pana Włodzimierza Płanety zdobywała wiedzę o sztuce fotografii. Jak się okazało w grupie byli prawdziwi pasjonaci fotografii, którym zależało na podniesieniu swojej wiedzy z tej dziedziny. Młodzi kursanci podczas całego kursu przygotowywani byli do pracy nad zdjęciami prezentującymi ich indywidualny odbiór skawińskiego otoczenia. Wzbogaceniem projektu była możliwość zdobycia nowych umiejętności z zakresu grafiki komputerowej dla fotografa. Dzięki Panu Markowi Szatko poznawali świat programu graficznego Adobe Photoshop.

Celem projektu było podniesienie kompetencji kulturalnej młodzieży. A motywem przewodnim działań podejmowanych w projekcie było zachęcenie młodzieży do podejmowania samodzielnych i świadomych inicjatyw kulturalnych związanych z fotografią. Poprzez naszą ofertę pragnęliśmy również uatrakcyjnić aktualną ofertę edukacyjną realizowaną w nowej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie – MultiCentrum.

Projekt realizowany był w ramach Programu Rozwoju Bibliotek i zadań statutowych Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Realizatorem programu była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Organizatorem kursu była Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie, której projekt został wyłoniony do realizacji w konkursie Aktywna biblioteka. Koordynatorem projektu od strony biblioteki była Anna Szatko. Naszym lokalnym partnerem projektu było Skawińskie Centrum Wolontariatu, dzięki którego pomocy powstała scenografia wystawy stacjonarnej.

Zwieńczeniem projektu była wystawa prac uczestników warsztatów pt. Ziemia skawińska oczami młodych. W miesiącu czerwcu fotografie uczestników były prezentowane stacjonarnie w MultiCentrum (ul. J. Popiełuszki 8) oraz w wirtualnej galerii na stronie smak.biblioteka-skawina.pl

Pragniemy również, aby wirtualna galeria nawet po zakończeniu projektu była nadal „żywa”. Zapraszamy młodych amatorów fotografii – po wcześniejszym kontakcie z Miejską Biblioteką Publiczną w Skawinie – do włączenia swoich prac do naszej wirtualnej galerii.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

źródło: MBP

fot. Marek Marszałek

Drukuj Drukuj