Wolontariusz senior
SKAWINIACY W SIEDMIOMILOWYCH BUTACH – JESTEŚMY Z JEDNEJ BAJKI

SKAWINIACY W SIEDMIOMILOWYCH BUTACH – JESTEŚMY Z JEDNEJ BAJKI

Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli, instytucji samorządowych, placówek oświatowych oraz NGO z terenu Gminy Skawina w działania mające na celu włączanie osób niepełnosprawnych intelektualnie w  życie społecznokulturalne Gminy. Realizacja celu głównego odbywać się będzie poprzez ukazanie społeczności lokalnej, że  dzięki sile woli, przy niewielkiej pomocy człowiek z pewnymi deficytami potrafi zaskakiwać rozmachem wizji i zdumiewać osiągnieciami.

20 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie oraz  5 wolontariuszy, studentów krakowskich uczelni, wspólne zorganizuje wydarzenie kulturalne – spektakl teatralny. Spektakl ten, ukaże historie miasta Skawina poprzez pryzmat osób, które odegrały znacząca role w jego rozwoju. Będzie swoistą lekcją pokazującą różne, pozytywne postawy obywatelskie. Ukaże, iż  pojedynczy człowiek może uczynić wiele dla swojej Małej Ojczyzny. Wspólna praca dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i studentów podczas 8 dniowych warsztatów plenerowych udowodni, że każda jednostka posiada ogromny potencjał, trzeba go tylko uruchomić. Na motywacji bowiem, chęci i wierze w idee zbudowany jest postęp. Nie bez znaczenia będzie tu możliwość przedstawienia wyników tej pracy szerokiej publiczności. Spektakl zostanie wystawiony w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie, w Pałacyku „Sokół” w Skawinie i stanie się jednym z elementów obchodów 650-lecia lokacji miasta. Ponadto wydany zostanie album, w którym znajdą się biografie ludzi z punktu widzenia Skawiny – wielkich.

Szczególny nacisk w projekcie zostanie położony na promocje pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych intelektualnie. Przedsięwzięcie ma ukazać,  że choć różnimy się pod względem wyglądu czy rozwoju intelektualnego i tak „jesteśmy z jednej bajki”.

Realizacja projektu będzie próba przełamywania barier i lęków osób zdrowych w stosunku do osób niepełnosprawnych. Ma uczyć, co oznacza niepełnosprawność intelektualna. Dzięki temu istnieje szansa na zwiększenie akceptacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie przez osoby zdrowe, których stereotypowe myślenie o problemie deficytów rozwojowych jest społecznie szkodliwe.

Lider projektu: Fundacja Skawińskie Centrum Wolontariatu

Partnerzy projektu: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie, Firma "Budex" Andrzej Sikora, Towarzystwo Przyjaciół Skawiny.

FIO_MPiPS_logo1

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Wartość projektu: 76.950.56 zł

Drukuj Drukuj